McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

:45:03
Ovo mi se ne sviða. Nimalo mi se
ne sviða. - Što ti se ne sviða?

:45:08
Spremaju se da objese Indijanca.
:45:32
Šerif. Mladiæu, gdje je viski?
:45:39
Ne tako brzo, šefe cijelog
teritorija. Osim ako ne želiš

:45:43
veliku rupu u stomaku... - Koliko
dugo æe G.W. Dopuštati tom

:45:47
kokotu da ga gura okolo?
- Taj kokot ima opasnu pušku.

:45:53
Kako znaš da nije negdje otišla?
Da se naðe sa nekim.

:45:56
Što želiš reæi?
Da nisam dobro odgojio kæer.

:46:00
Da je otišla sa nekim muškarcem.
- Puno toga nisam rekao.

:46:04
Dok ti držiš pušku uperenu u moj
trbuh? Kako znaš da je Indijanac

:46:08
kriv za to? - Nestala je, zar ne?
Nestala je. - Tata! Tata! Evo me!

:46:21
Tražio si me tata? - Di si bila,
djevojko? - Mladi Ben me odveo

:46:25
na jutarnje jahanje.
A konj je pobjegao.

:46:31
Dolazi ovamo! - Tata! - Govori
istinu. Ništa nismo uèinili.

:46:36
To sad nije važno. Važno je da
ne izvlaèiš tu cijev jer æe biti

:46:40
gore nego u Dodge City subotom
naveèer. - Briši. Natrag u koèiju.

:46:45
S tobom æu se obraèunati kasnije
A sada ovaj mutikaša.

:46:49
Ništa se nije desilo. Mladi Ben
je najbolji mladiæ na ovom

:46:52
teritoriju. Zato ostavi pušku.
- Neæeš me prevariti.

:46:59
Svi æemo se smiriti. - Šefe, samo
je malo uzbuðen. - Znam. Znam.


prev.
next.