McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

:48:03
Misliš da možeš? - Što misliš?
:48:40
Samo malo. Što radiš... moje
naoèale! Prestani ili æeš...!

:48:58
Ne miješaj se, Jake.
- Ovo je svaèiji rat.

:49:21
Gdje je viski?
:49:34
Dobra borba.
Jako zabavno. - Da, jako zabavno.

:49:45
Baš mi je žao.
:49:54
Hvala.

prev.
next.