McLintock!
prev.
play.
mark.
next.

1:40:24
Što se dogaða?
1:40:26
Hoæeš vjerovati u ono što vidiš
ili u ono što æu ti reæi?

1:40:35
Nadam se da neæete krivo
protumaèiti.

1:40:39
Prvih 100 žena u njegovom krilu
sam krivo protumaèila.

1:40:43
101 je jednostavna. Sada G.W.
Ja... zaspao je. Baš kada sam

1:40:53
toèno znala što mu trebam reæi,
zaspao je.

1:40:59
Èekala sam da razgovaram s njim.
Da mu reknem da odlazim.

1:41:06
Šerif me zaprosio. - Èestitam.
Ne želim zvuèati kreposno.

1:41:16
Ako želiš vjenèati šerifa, oda
si u krilu krivog muškarca.

1:41:26
Doði, pomoæi èu ti. Poprièat
æemo o muškarcima opæenito.

1:41:33
Samo malo, dame.
1:41:48
Pazi! Ubit æeš nas.
1:41:58
Samo malo da doðem do daha pa
æu vas odnijeti uz stepenice,


prev.
next.