Lady in a Cage
prev.
play.
mark.
next.

1:06:01
Ljudsko biæe,
nemoj da poèinješ.

1:06:05
Neæu da umrem dok mi se smeju.
1:06:10
Smrt je...
1:06:12
...dostojanstvena.
1:06:14
Vi.
1:06:15
G. Rendal, vi æete me pustiti?
1:06:19
Nikome ništa nisam skrivila.
1:06:21
Naudila sam samo sebi.
1:06:25
Vi...
1:06:27
Vi se samo šalite, zar ne?
1:06:30
Vi...
1:06:32
Vi neæete nikoga ubiti.
1:07:06
Ubij pijanduru, Esi.
1:07:08
- Sada?
- Sada.

1:07:10
Ne, ne bez molitve, dok ne
oèistim svoju prljavu dušu.

1:07:15
Sad, pijanduro.

prev.
next.