Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

:15:03
Ти си нов тук, страннико...
:15:07
Не знаеш кой е майор Джаксън...
:15:12
Не го познаваш, нали?
:15:18
Не се опитвай да изкопчиш кого познавам, старче.
:15:41
Защо не ми предложиш едно питие?
:15:46
Знаеш ли, трябва да си много смел,
за да пътуваш с това момиче.

:15:50
Трябва да се изправиш и срещу расистите,
и срещу мексиканците.

:15:53
Обичам да предизвиквам хората.
:15:55
O, така ли? Окей, толкова по-добре.
:16:00
Знаеш ли, моите приятелки
се плашат от ковчега.

:16:05
Това не ме плаши.
Работа като всяка друга.

:16:11
Има ли някой тук?
:16:21
Да, има. Името му е Джанго.
:16:31
Добър ден, братко Джонатан.
:16:45
Това е всичко, което успях да събера този месец.
:16:54
Бизнесът не върви на добре.
:16:57
За всеки случай, мисля, че ще бъде по-добре
да говориш за това с майора.


Преглед.
следващата.