Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

:29:01
Щастлив съм да те накарам
да се почувстваш като истинска жена...

:29:06
желана,...и красива.
:30:19
Защо остави
майор Джаксън да се измъкне?

:30:23
Той ще се върне с хората си и ще ни избие.
:30:27
За съжаление, аз го познавам твърде добре.
:30:31
От какво се страхуваш, старче?
Нали му плащаш, за да те защитава?

:30:35
Плащам му, за да не бъда убит
като този нещастник...

:30:40
...с по-тъмна кожа.
:30:43

:30:46
Да, но Джаксън и хората му
не искат да признаят това.

:30:50
...те са фанатици!
Не разбираш ли това?

:30:51
Виждал ли си как странно се обличат?
Това им е като религия...те са луди.

:30:58
Точно това е причината, поради която се заех с тях

Преглед.
следващата.