Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

:31:01
...в името на общото благо.
:31:02
Знам, но едва ли ще успееш сам.
:31:06
Аз не съм сам.
:31:14
Остави. Вземи момичето и
изчезни надалече.

:31:21
Прекалено много се тревожиш, старче.
Не бъди глупав, Джанго.

:31:26
Бързо, преди Джаксън да е пристигнал.
:31:29
Тръгвай! Опитай се да минеш през
блатото до отсрещния му бряг.

:31:37
По-добре да вляза вътре.
Плановете ми не са се променили.

:31:49
Ако те открие тук, ще ни застреля и нас!
Ще ни убие.

:31:53
Няма от какво да се страхуваш, старче.
Казах ти,...

:31:57
...аз не съм сам.
:32:30
Натаниел, ако отидеш при мексиканците,
може би тези двамата ще бъдат спасени.

:32:37
Добре, но аз ще си тръгна оттук или жив,
или ще отида в в гробищата.

:32:45
Да бъда честен, като имам предвид
всички тези мъже, събиращи се в града...

:32:52
...съжалявам, но съм принуден да вярвам,
че ще се справят с него по правилния начин.

:32:57
Той ще страда по-малко, и аз ще загубя
по-малко клиенти.


Преглед.
следващата.