Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

:54:13
Ди-й-й! Давай!
:54:16
Не, оо не!
:54:22
Когато стигнем границата, ще се
прехвърлим от другата страна!

:54:25
Добре, да вървим!
:54:55
По дяволите. Защо не ги
последва?

:54:57
Трябва да спрем, иначе
навлизаме в американска територия.

:55:43
Ура! Генерал Хюго пристигна!

Преглед.
следващата.