Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:02:02
Ще прекараш прекрасна нощ.
1:02:06
Благодаря. Но не е мой тип.
1:02:16
Предпочитам нея.
1:02:20
Видя ли, Мария?
Грингото предпочита по-тъмнички!

1:02:27
Не се обиждай. Ела и пийни!
Ще бъде страшна нощ!

1:02:34
Хайде, мучачос!
Текила за всички!

1:02:53
Съблечи се.
1:03:06
Хайде, съблечи се.
1:03:11
Не обръщай внимание какво правя.

Преглед.
следващата.