Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:10:47
Виж! Конете бягат!
1:11:24
Трябва да ме вземеш със себе си, Джанго!
1:11:29
Както желаеш.
1:11:47
Побързай, Джанго, побързай!
1:11:55
Пази се!

Преглед.
следващата.