Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:16:00
Наказваме ги по друг начин.
Нали, Мигел?

1:16:10
Това е за нашата революция!
И за златото, което открадна!

1:16:16
По дяволите!
1:16:22
Прокълнат негодник! Крадец!
1:16:37
Отвратителен страхливец!
1:16:45
Твой ред е, човече.
1:17:04
Без значение колко добър е един стрелец,
той все пак се нуждае от ръцете си,
нали, Джанго!

1:17:10
Моли се майора да не те открие.
Нямаш представа какво ще ти се случи
.Ще бъде твърде неприятно за теб.

1:17:15
Кажи сбогом на стария си приятел.
1:17:19
Победа или смърт
Братя! Да вървим... към Мексико!

1:17:27
Бай-бай, Джанго!
Ще се видим в ада!

1:17:31
Да вървим!

Преглед.
следващата.