Django
Преглед.
за.
за.
следващата.

1:29:12
Мислиш си,че си победил.
Нали Джанго?

1:29:15
Вместо това аз съм тук
да продължа моята война...

1:29:19
...война която никога не да свършва.
1:29:22
Молиш ли се?
Това е, което трябва да прави
човек преди да умре

1:29:28
Не можеш да се прекъстиш ли?
с тези ръце

1:29:33
Ще ти помогна да го направиш
1:29:40
В името на Отца...
1:29:49
... и Сина
1:29:57
.. и Светият
1:30:02
... Дух!

Преглед.
следващата.