Django
prev.
play.
mark.
next.

:03:45
Mi bièujemo divlje životinje
kada pokušaju da se pobune.

:03:54
Tako æeš nauèiti da
više nikada ne bežiš.

:04:00
Drži ovo.

prev.
next.