Django
prev.
play.
mark.
next.

:27:01
Možeš da središ stvari.
Ali ne diraj moj sanduk.

:27:41
Uzimam æebe.
:27:45
Hvala.
:27:48
Na èemu?
:27:50
Na onome što si uradio za mene.
:27:58
Nisam to radio zbog tebe.
:28:00
Pa, onda, hvala ti iako
nisi radio za mene.

:28:04
Previše se zahvaljuješ. Ko zna da
li je to dobro što sam te spasao?

:28:07
Zahvaljujem ti se zato, èak iako
je to bilo na samo par momenata...

:28:10
...uèinio si da osetim kako je to
imati muškarca pored sebe...

:28:13
...koji bi me štitio...
:28:17
...koji bi me voleo.
:28:33
Onda se moramo pobrinuti da
ta iluzija bude stvarna.

:28:38
Kratka, ali stvarna.

prev.
next.