Django
prev.
play.
mark.
next.

:06:08
Idemo, Rikardo!
:06:47
Konji, idemo!
:06:54
Mašinka se zaglavila!
:07:17
Hajde, konji!
:07:19
Ne, o ne!
:07:26
Kada doðemo do granice,
iæi æemo na drugu stranu!

:07:28
Pa, idemo onda!
:07:58
Hajde. Zašto ne ideš
za njima?


prev.
next.