Django
prev.
play.
mark.
next.

:29:04
Ovo je za našu revoluciju!
A ovo za zlato koje si ukrao!

:29:10
Proklet da si!
:29:16
Ti prokleti gade! Lopove!
:29:31
Ti odvratna kukavice!
:29:38
Vaš je red, ljudi.
:29:58
Ma koliko god da si dobar revolveraš,
još uvek ti trebaju tvoje ruke, je'l tako, Ðango!

:30:03
Moli se da te Džekson ne pronaðe.
To bi bilo sramota za tebe.

:30:08
A sad zdravo, Ðango. Moji ljudi i ja
æemo se vratiti u Meksiko...

:30:12
...da pobedimo ili da umremo.
Idem, momci!

:30:20
Pa, pa, Ðango!
Srešæemo se ponovo u paklu!

:30:25
Idemo!

prev.
next.