Bandolero!
föregående.
visa.
bokmärken.
nästa.

1:30:03
Hittade ni inget bättre gömställe?
1:30:11
Säg åt July att vi är klara.
1:30:17
July...
1:30:42
- Lossa repen!
- Ner på golvet!

1:30:51
Lossa repen och ge oss våra vapen.
De är för många!

1:30:58
Lossa repen!

föregående.
nästa.