Patton
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:06:10
Generále,
1:06:12
oni nevìdí, jestli
ten vztek hrajete, nebo ne.

1:06:18
Oni to vìdìt nemusí.
1:06:21
To musím vìdìt já.
1:06:30
-Volal jste mì, generále?
-Ano, kaplane.

1:06:34
Unavuje mì,
že 3. armáda musí bojovat

1:06:36
s vrchním velením,
s nedostatkem paliva

1:06:39
a s tím hnusným poèasím.
1:06:41
Chci modlitbu za lepší poèasí.
1:06:44
Za poèasí, pane?
1:06:45
Uvidíme,
jestli je Bùh s námi.

1:06:49
Na to bude tøeba
tlustej modlák.

1:06:51
Tøeba létající koberec.
1:06:54
Nevím, jestli nám vyhoví,
1:06:57
když chceme
zabíjet své bližní.

1:07:00
Jak znám Všemohoucího,
1:07:03
po dobré modlitbì
bude hezky.

1:07:06
A chci ji do hodiny.
1:07:10
Ano, pane.
1:07:40
"Všemohoucí a milosrdný Otèe,
1:07:44
poníženì Tì prosíme,
1:07:46
abys ve své dobrotì
1:07:49
zastavil
tohle nemírné poèasí,

1:07:54
se kterým musíme bojovat.
1:07:58
Dej nám poèasí vhodné na bitvu.

náhled.
hledat.