A Clockwork Orange
prev.
play.
mark.
next.

:58:01
Samo želim biti dobar.
:58:04
Želim ostatak života provesti. . .
:58:07
. . .èineæi dobra djela.
:58:09
Pitanje je. . .
:58:11
. . .da li ta terapija
èovjeka stvarno èini dobrim.

:58:16
Dobrota dolazi iz duše.
:58:18
Dobrota je. . .
:58:20
. . .èovjekov izbor.
:58:21
Kad èovjek ne može birati. . .
:58:24
. . .prestaje biti èovjekom.
:58:28
Ne razumijem sve ovo
o razlozima i posljedicama.

:58:33
Samo znam da želim biti dobar.
:58:38
Budi strpljiv, sine.
:58:40
Uzdaj se u Gospodina.
:58:44
Poduèi Sina Svojega i on æe
te okrijepiti. . .

:58:48
. . .i duši Tvojoj
radost uèiniti.

:58:51
Amen.
:59:19
- Otvorite za pregled!
- Svi su prisutni!

:59:21
Na zapovijed!
:59:24
Svi nazoèni i dolièni,
gospodine!


prev.
next.