Vanishing Point
prev.
play.
mark.
next.

:56:08
Ne vidim ništa.
:56:11
Kladim se da ne vidiš ni moj
kamion, takoðe, a on je... baš tu.

:56:16
Hajde da se gubimo odavde, doðavola.
-Ne, nije to naèin. To nije naèin...

:56:21
Nije to naèin da
odeš od ðavola.

:56:24
Ne, najbolji naèin, koliko ja znam,
za bekstvo, je da se ukopaš tu gde si.

:56:30
Samo da se ukopaš.
:57:35
Sad su preleteli,
a? Ostani tu.

:57:42
Tragovi. Spusti se da vidimo.
:57:58
Biæe da si našli moj stari
kamion. On kruži tamo negde.


prev.
next.