Vanishing Point
prev.
play.
mark.
next.

1:28:02
...ne samo da bih vrteo muziku,
veæ da vam isprièam prièu.

1:28:08
Dakle, poèeæemo iz
poèetka. Pre nego poènemo...

1:28:11
...evo malo rane nedeljne
muzike za buðenje.

1:29:14
A danas, divan
gest, divnih ljudi...

1:29:19
.. divnog grada Goldfielda...
1:29:21
...ova radio stanica
je nazvana KOWalski,

1:29:25
u èast poslednjeg
amerièkog heroja...

1:29:28
...kome brzina
znaèi slobodu duše.

1:29:32
Pitanje nije kada æe on
stati, veæ ko æe ga zaustaviti.


prev.
next.