Boxcar Bertha
föregående.
visa.
bokmärken.
nästa.

:36:02
Jag är inte gjord för det här.
:36:14
- Jäkla idiot.
- Ska du säga.

:36:32
Kom!
:36:51
- Vad hände? Blev vi ranade?
- Varför det?

:36:54
Har ni nagot att stjäla?
:37:17
Fyra gar tre ganger pa tolv.
Tre ganger...

:37:23
- Lägg alla dollarsedlar här.
- Det gar tre ganger.

:37:27
Det blir...
:37:30
Det blir tretusen var.
:37:33
Lägg hundralapparna här.
:37:37
Och sa femtiolapparna.
Dollarsedlar här.

:37:41
Ta du tjugolapparna.
Varje hög för sig.

:37:45
- Varför tjugolappar?
- Allt ska ligga i var sin hög.

:37:48
- Varför just tjugolappar?
- Du kan ta vad som helst.

:37:52
Tjugo, femtio, hundra, dollarsedlar.
Lägg dollarsedlarna...

:37:59
Da kör vi!

föregående.
nästa.