Racconti di Canterbury, I
prev.
play.
mark.
next.

:10:05
Ne trebate više tražiti ni pješke ni na konjima.
:10:09
Odluèio sam, našao sam svoju nevjestu...
:10:15
osnovu moje sreæe.
:10:18
Izabrao sam May.
:10:21
Napravite braèni sporazum.
:10:24
Ruke i okovi... mom srcu je potreban mir.
:11:19
Brate moj, u srcu osjeæam...
:11:22
duboku žalost što joj
veèeras moram nanijeti štetu.

:11:29
Bojim se da neæe izdržati moje napade.
:11:37
Bog zabranjuje da upotrijebim...
:11:40
svu svoju moæ.
:11:42
Želim da nema ovih gostiju.
:11:49
Dosta sa jelom, poènimo plesati.

prev.
next.