Battle for the Planet of the Apes
prev.
play.
mark.
next.

:30:02
asistentului predecesorului meu
:30:06
El avea grijã de arhive
:30:08
Nu cred cã-l cunosc pe acest urangutan
:30:21
Priveºte!
:30:22
Stã aici de ani de zile
:30:24
Ultimul guvernator avea camere de luat vederi peste tot
:30:28
sã preîntâmpine constipaþia maimuþelor dupã cum îmi amintesc
:30:31
Hmm
:30:33
Arhivele
:30:34
N-am mai fost acolo de când...
:30:37
Mã întreb ce dracu cautã acolo
:30:41
Vom gãsi banda pe care o cauþi
:30:43
la secþia Comisie prezidenþialã
:31:00
"Procedura Comisiei Prezidenþiale
:31:03
asupra vizitei extraterestre
:31:05
1973"
:31:09
Asta este?
:31:11
Sã vedem
:31:12
Da, asta este
:31:13
Acum, dacã chestia asta funcþioneazã
:31:15
fotografia ar trebui sã aparã
:31:16
pe ecranul acela
:31:26
Toate forþele de securitate, alarmã
:31:28
Toate forþele de securitate, alarmã
:31:30
Cercetaþi toate sectoarele din perimetrul M-5
:31:33
Prindeþi cei 3 intruºi de acolo
:31:36
un om ºi 2 maimuþe
:31:39
Dar atenþie, repet, atenþie
:31:42
Dacã opun rezistenþã puteþi trage
:31:44
numai ca sã-i rãniþi
:31:46
Îi vrem vii pentru interogatoriu
:31:48
Dacã tragem încãlcãm 12 ani de pace
:31:57
Da, a fost chiar plictisitor, nu?

prev.
next.