Emmanuelle
prev.
play.
mark.
next.

:34:52
Oèigledno! Slobodan sam èovek!
:34:55
Možeš da radiš šta hoæeš,
mada to isto mogu i ja.

:34:58
To važi za sve moje muškarce
- Ja sam prvi i jedini.

:35:04
Govorim o buduæim...
- Da li si to èula Emanuela?

:35:07
Bojim se da æu biti prostiji
za neki dan.

:35:10
Meni je dovoljan jedan suprug.
Gledaj, traži te prijateljica.

:35:17
Oprostite.
:35:23
To je Ives, kojeg sam pomenuo.
:35:27
Raduje me da smo se upoznali.
Džen mi je mnogo prièao o vama.

:35:31
Mislio sam, da bi vas dvoje zajedno
otkrili Bangkok.

:35:34
Poznaje sva namazana mesta.
-Užas, nikada tamo ne zalazim!

:35:38
Napokon jedan živahan!
On je samo beskièmenjak.

:35:42
Samo je deo vrste beskièmenjaka.
:35:45
Dobro veèe, odbaciæu Emanuelu.
:35:49
Imam muškarca za tebe.
Ko kaže da mi treba?

:35:53
Moraš da imaš ljubavnika
ako hožeš da budeš prava ženska.

:35:56
Ali ja volim svog muža.
:35:58
Pravi si umetnik kada sviraš za sebe.
Vreme je da imaš svoj prvi koncert!


prev.
next.