Herz aus Glas
prev.
play.
mark.
next.

1:46:11
Onda, godinama kasnije,
tri èovjeka mu se pridružuju.

1:46:17
Mnogo godina zure u ocean
sa stijene.

1:46:28
Onda, jednog dana, odluèe
riskirati do kraja.

1:46:36
Žele doprijeti do ruba svijeta,
da vide postoji li ambis.

1:46:45
Muzièari ispraæaju njihov polazak.

prev.
next.