Herz aus Glas
prev.
play.
mark.
next.

:21:14
Ljudi kažu da je Hias video...
:21:19
...koprive kako rastu po fabrikama.
:21:24
Žbunovi jorgovana...
:21:26
...æe žaliti za društom ljudi, kažu.
:21:33
Rubin nas mora spasti.
:21:37
Satri Muhlbeckovu kuæu,
traži tajnu u svakoj pukotini.

:21:45
Kopaj tri stope duboko...
:21:48
...tako gde mu beše kuæa...
:21:51
...jer je možda zakopao svoju tajnu.
:21:57
Donesi mi zeleni diva koji je
on dao majci, Anamirl!

:22:10
Haos zvezda izaziva glavobolju.
:22:25
Šešir.
:22:34
štap.
:22:41
Gospodar ne želi sada doruèak.
:22:45
Ludmilla može da
spusti kosu danas.

:22:47
Da, može opustiti kosu.
:22:50
Usluga slugi.

prev.
next.