Robin and Marian
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:57:08
Sen de kilo almýþsýn.
:57:21
Ne gündü ama! Gittiðimizden
beri böyle bir gün yaþamadým.

:57:25
Ben de. Gerçekten böyle
þeyler yapar mýydýk?

:57:29
Her zaman.
:57:33
Nasýl dayanýyormuþum?
:57:38
Seni kalenin burcunda
gördüðümde, öldüðünü sandým.

:57:51
Neden çekip gittim ki?
:57:55
Sana bir bakalým.
:57:58
-Birkaç yara bere sadece.
-Olsun.

:58:14
Ne çok!
:58:16
Giderken çok hoþ bir vücudun vardý.
:58:21
Sertti. Tek iz yoktu.
:58:25
Ve bana aittin.
:58:29
Gittiðinde öleceðimi sandým.
:58:33
Denedim bile.
:58:35
Ormana yürüyüþe çýktým...
:58:38
...ve bir dere kenarýna
oturup bileðimi kestim.

:58:41
Sersem bir ormancý beni bulup
manastýra götürmüþ. Öyle diyorlar.

:58:49
Artýk yara izi olmasýn Robin. Seni iki
defa kaybetmeye dayanamam.

:58:56
Daha önce bir rahibeyi öpmedim.
:58:59
Günah olur mu?

Önceki.
sonraki.