A Bridge Too Far
prev.
play.
mark.
next.

:00:31
Teško je setiti se sada,
ali Evropa je bila ovakva 1944-te.

:00:39
Drugi Svetski Rat je bio
u svojoj petoj godini...

:00:42
i još uvek je išao u Hitlerovu korist.
:00:44
Nemaèke trupe su kontrolisale
veæi deo Evrope.

:00:48
D dan je to sve promenio.
:00:53
D dan:6 jun 1944...
:00:57
kada su se saveznièke snage, pod svojim
komandantom generalom Ajznehauerom...

:01:01
spustile na severnu obalu Francuske.
:01:04
U julu mogle su veæ
da zapoènu svoju ofanzivu.

:01:07
U avgustu, Pariz je osloboðen.
:01:12
Svuda nemci su se povlaèili.
:01:16
Ali sa saveznièkim pobedama
dolazili su problemi.

:01:19
Zalihe su još uvek trebale da se dovezu
iz Normandije, preko 400 milja daleko...

:01:24
i opasno su ponestajale.
:01:26
Saveznièka ofanziva je poèela da staje..
:01:31
Drugi problem s kojim se suoèavao
Ajzenhauer je bio sledeæi:

:01:34
njegova dva najslavnija generala,
Paton, koji je bio na jugu...

:01:38
i Montgomeri na severu,
intenzivno se nisu slagali.

:01:42
Višegodišnje rivalstvo nikad
nije bilo jaèe.

:01:47
Jednostavno nije bilo dovoljno
zaliha za obe armije.

:01:50
Svaka je htela da bude
ona koja æe pobediti nemce.

:01:53
Svaka je htela da prestigne
drugu do Berlina.

:01:57
Septembra, 1944-te...
:01:59
Montgomeri je napravio novi
spektakularni plan...


prev.
next.