A Bridge Too Far
prev.
play.
mark.
next.

:41:07
Bolje od pustinje, gospodine?
- Šta kažeš?

:41:11
Lakše od hodanja, gospodine.
:41:15
Ako ti tako kažeš, Henkok.
:41:31
Da, dobro, gospodine.
:41:36
Artiljerija bi trebalo da oèisti put veoma dobro.
Za tvoj inicijalni napredak.

:41:40
Da, krenuæemo èim njihova baražna
vatra krene.

:41:43
Da, to je apsolutno dobro.
- Iæi æemo za njom što bliže možemo.

:41:47
Ali znaš...
:41:48
ovo neæe biti laka pobeda
kako svi misle.

:41:52
Ne, nisam ni mislio.
:41:54
Dobro jutro, Alane. Da li tvoje uspavane
lepotice znaju da se vodi rat?

:41:57
Apsolutno, gospodine.
:41:59
Da li je taèno da su nemci postavili više
trupa na liniji ispred nas?

:42:02
Da. Oèigledno ne nameravaju da nas
puste da jednostavno uðemo na vrata.

:42:05
Zdravo, Bob! Nadam se da ne idu
na moju sahranu to.

:42:10
I još uvek sam oèajnièki zabrinut...
:42:12
što se sve baca na ovaj put.
:42:14
Ali nema alternative.
Dobro jutro, Tom.

:42:17
Tako da sam odluèio da
držim put kao prugu.

:42:20
Nikom, ponavaljam,
nikom neæe biti dozvoljeno...

:42:22
da postavi bilo kakvo vozilo
na put bez moje dozvole.

:42:25
Ukljuèujuæi i mene? - Sreæno vama!
:42:27
I tebe! Naroèito tebe, Džo.
:42:31
Dobro jutro, Derek!
:42:32
Drago mi je što vidim da neko
zna gde idemo.

:42:40
Vreme, Džo. To je ubica.
:42:43
Ne smemo da priuštimo sebi
da padnemo ispod roka.

:42:47
Znaèi, za božje dobro,
drži tenkove u pokretu.


prev.
next.