A Bridge Too Far
prev.
play.
mark.
next.

:50:02
Generale!
:50:03
Jeste li dobro? - Da.
:50:37
Ok, vi momci, skupte vašu opremu
i pokret!

:50:52
To je to, Džime. - U redu, gospodine.
:50:59
Jesi li dobro?
:51:00
Dobro! Idemo!
:51:05
Onda pokušavaj i dalje.
:51:07
Mora da je neko tamo!
:51:12
Moje izvinjenje.
Ne mogu nikoga da urazumim.

:51:15
Kažu da se hiljade trupa
spuštaju preko Holandije.

:51:18
Da, zapadno od Arnhema.
- Pravo na Feld Maršala Modela.

:51:21
Ja ne mogu da doprem
do njegovog štaba.

:51:24
Jake snage su se spustile
južno od Najmegena.

:51:27
Najmegena? Most im je u planu.
:51:33
To nije važno.
:51:37
Možda su sleteli
u Feld Maršalovu supu.

:51:40
Da, ti bi to želeo, zar ne?
Sad slušaj.

:51:44
Ja æu se pobrinuti za Arnhem.
:51:46
Ti idi do Najmegena što brže možeš.
:51:49
Uzmi sve što se kreæe...
:51:51
svakog èoveka koji može da hoda,
i drži taj most.

:51:56
Ne. Feld Maršal Model.

prev.
next.