A Bridge Too Far
prev.
play.
mark.
next.

1:10:33
Hajde, momci. Požurite.
1:10:36
Nešto sam prokljuvio sada.
- Šta, gospodine?

1:10:38
Nosimo pogrešnu kamuflažu.
1:10:40
Vrlo dobra je za prirodu,
ali nikoga ne bi smo prevarili u gradu.

1:10:45
Hajde.
1:10:52
Veoma mi je žao, ali boijm se
da moramo da zauzmemo vašu kuæu.

1:10:57
U redu, momci, unutra smo.
- Kuæa na drugoj strani.

1:11:00
Sekcija dva, ovamo.
- Dik.

1:11:02
Sad, uzmi tvoje ljude,
zauzmi tu kuæu preko puta.

1:11:05
Postaraj se da možeš da štitiš
most sa tvoje strane.

1:11:07
Narednièe, sledi me.
1:11:08
Halo, Pas-Èarli-Lisica.
1:11:15
Skinite zavese, postavite
ovaj nameštaj uz prozor.

1:11:22
Stigli smo do našeg cilja.
Koja je vaša pozicija? Prijem.

1:11:27
Ništa.
1:11:28
Ne mogu da kontaktiram brigadu
uopšte, gospodine.

1:11:31
Jesi li pokušao druge bataljone?
1:11:33
Ima li sreæe?
1:11:36
Pokušavaj i dalje.
1:11:40
Naredi im da izaðu.
- Molim te, mama.

1:11:42
Ovo je moja kuæa.
- Možda do sutra.

1:11:44
Sutra?
1:11:46
Da, mama.

prev.
next.