Damien: Omen II
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:44:03
Charlesi... Slyselajsem o tvé prítelkyni
reportérce -jak se jmenuje?

:44:07
- Joan Hartová.
- Moc mê to mrzí.

:44:09
Ano... Bylo to divné, ze ji kamión
prejel na opustêné silnici.

:44:13
Já vím.
:44:18
- Tady más.
- Dêkuji.

:44:28
Jeï!
:45:04
Ne.
:45:12
- Bille!
- Tati!

:45:14
- Bille!
- Pozor na led!

:45:19
Vydrz!
:45:20
- Kdo je to?
- Pan Atherton.

:45:22
Vydrz, Bille! Prineste nêkdo tyc.
:45:27
Pane Boze! Zmizel.
:45:33
- Tady je.
- Proud ho strhnul.

:45:39
- Ztratili jsme ho.
- Rozptylte se!

:45:41
- Vidíte ho nêkdo?
- Tady je!

:45:45
Notak! Notak! Zmizel.
:45:48
- Tati, co budeme dêlat?
- Tady je!

:45:52
- Prineste nêkdo sekeru!
- Boze.

:45:58
Chytil ho proud.

náhled.
hledat.