Damien: Omen II
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:48:08
- Dobré jitro, Byrone.
- Jsi dneska ráno ve vsech novinách!

:48:11
Uz jsi to musel vidêt.
Myslím, ze je to dobré.

:48:14
- Nêjaké zprávy od Pasariana?
- Ne. Zdá se, ze zmizel.

:48:19
- Richard tê chce vidêt.
- Vrátil se z dovolené?

:48:22
- Nojo, a vypadá bájecnê.
- Potreboval to.

:48:26
Co ksakru dêlá Pasarian v Indii?
:48:29
Potreboval jsem druhy názor
na nákup pudy, ktery navrhujeme.

:48:32
Copak uz nakupujeme?
:48:34
Rekl jsi, ze mohu závêry své zprávy
plnê realizovat v praxi.

:48:38
To nevylucuje, abych dêlal zásadní
rozhodnutí tam, kde jde o firmu.

:48:43
- Byl jsi na prázdninách.
- Mohls mi zatelefonovat.

:48:47
Bill Atherton by taková
rozhodnutí neudêlal.

:48:50
- Já nejsem Bill Atherton.
- Necekám to od tebe.

:48:53
Ale cekám od tebe, ze budes dodrzovat
pravidla chování ve firmê.

:49:00
Zapamatuju si to.
:49:08
Co jsi chtêl od Pasariana?
:49:11
Nêco nehraje v návrhu sektoru P-84.
Walker se kvuli tomu rozciluje.

:49:16
Vím, je to prorok zkázy,
ale tentokrát na tom nêco je.

:49:19
Nech to na mê, Richarde.
:49:25
Tou dobou si Napoleon myslel,
ze je nepremozitelny,

:49:28
a právê tady udêlal svou velkou chybu.
:49:31
Kdyz zaútocil, Rusové ve své vlastní
zemi obratnê ustoupili.

:49:35
Vlákali ho za sebou, a kdyz
dosel k Moskvê, byla v troskách.

:49:41
Kdo se to smál?
:49:44
Já, pane.
:49:46
Ty?
:49:48
Pojï sem.
:49:52
S tím papírem.

náhled.
hledat.