Damien: Omen II
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:52:02
- Predvádêl ses.
- Ne, prostê jsem znal vsechny odpovêdi.

:52:07
Nêjak jsem to prostê vsechno vêdêl.
:52:09
- Nesmís budit pozornost.
- Nechtêl jsem. Jenom jsem cítil...

:52:12
Prijde den, kdy bude kazdy vêdêt,
kdo jsi. Ale ten den jestê nenastal.

:52:17
- Co tím chcete ríct?
- Jsou vêci, které nechápes.

:52:20
Precti si Bibli.
V Novém Zákonê je kniha Zjevení.

:52:24
Pro tebe je právê tím-knihou zjevení.
:52:27
Pro tebe. O tobê.
:52:29
Precti si to. Kapitola 13.
:52:31
Cti. Uc se. Pak pochopís.
:52:35
Co mám pochopit?
:52:40
Kdo jsi.
:53:49
"Divivsi se vsecka zeme, sla za selmou.
:53:52
A klaneli se tomu draku
ktery dal moc selme:

:53:55
a klaneli se selme, rkouce:
'kdo jest podobny té selme? '

:53:59
'Kdo bude moci bojovati s ní? '

náhled.
hledat.