Damien: Omen II
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:54:02
I videl jsem selmu a krále zeme
a vojska jejich,

:54:05
ani se sjeli, aby bojovali s tím,
kdoz sedel na koni a s ryírstvem jeho.

:54:10
A obmyslností svou svede
lest v predsevzetí svém;

:54:15
a v srdci svém zvelebí sebe,
:54:17
a v cas míru zhubí mnohé.
:54:22
Nadto se postaví proti knízeti knízat.
:54:27
A rozkazuje velkym i malym, bohatym
i chudym, svobodnym i otrokum,

:54:33
aby meli znamení na pravé ruce své,
aneb na celích svych:

:54:38
A aby zádny nemohl kupovat ci prodávat,
nez kdo má znamení ci jméno té selmy,

:54:43
aneb pocet jména jejího.
:54:46
Tut jest moudrost.
:54:48
Kdo schopen chápat,
sectiz pocet té selmy:

:54:51
nebo jest pocet cloveka,
:54:54
a jestit tento pocet sest set
sedesáte a sest."

:55:01
Vpravo...
:55:02
v bok!
:55:42
Co se dêje?

náhled.
hledat.