Damien: Omen II
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:01:14
Jestê nevolal?
1:01:16
Já vím. Já vím. Prosím,
zkousejte to dál. Dêkuji.

1:01:22
Más kontrolní listinu pro P-84?
1:01:30
Nasaïte si prilby, prosím, pánové.
1:01:32
Nechte si prosím ochranné bryle
po celou dobu. Nasaïte si prilby a bryle.

1:01:37
Jak víte, k tomu,
aby plodiny rostly rychleji a lépe,

1:01:40
potrebujete vylepsená a silnêjsí
hnojiva-a taky pesticidy.

1:01:46
Nepusobí jeden z pesticidu taky na sex?
1:01:49
Správnê. Pritazlivé látky neboli feromony
z jednoho pohlaví se umístí do pasti,

1:01:56
kam pritahují hmyz
opacného pohlaví a zabíjejíjej.

1:02:00
Drív jsme duraznê prosazovali,
1:02:02
aby se firma Thorn i nadále
drzela elektroniky a energetiky.

1:02:06
Ale budoucnost Thorn Industries
není jen ve slunecní energii,

1:02:10
v naftê z zivicné bridlice a gravitacní síle.
1:02:13
Nase budoucí zisky, pánové,
1:02:16
jsou taky... v hladomoru.
1:02:20
Máme dnes... potenciálnê...
nejimpozantnêjsí sílu na svêtê

1:02:26
pro zemêdêlské podnikání ve velkém.
1:02:29
Ale... musíme se mít na pozoru
pred domorodymi obyvateli,

1:02:32
aby si nezacali myslet, ze nám jde
o vykorisování. Nikoli. To zduraznuji.

1:02:37
Jsme tady, abychom pomáhali.
1:02:40
- Ano, Jane?
- Pan Pasarian pracuje na P-84.

1:02:43
- Chtêl jste vêdêt, az tam pujde.
- Dêkuju.

1:02:46
Pánové, dejte si pul hodiny pauzu.
1:02:59
Teï vstupujeme do vysoce
slozitého pokusného areálu


náhled.
hledat.