Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

:19:05
DAVIDSON MILITAERAKADEMI
:19:15
Klar! Holdt!
:19:18
Praesenter... gevaer!
:19:27
- Det ma vaere ham.
- Han ser ud tiI at vaere OK.

:19:30
De ligner alle sammen hinanden.
:19:33
Gevaer... ved fod!
:19:36
Bradleys deling, bliv.
De andre delinger, tiI messen.

:19:40
Hojre om, march.
:19:48
Ror, drenge.
:19:50
Dette er Sergent Daniel Neff.
:19:52
Han overtager hvervet som
delingsforer fra Sergent Goodrich.

:19:56
Sergent Neff er en uhyre erfaren soldat,
og jeg er vis pa, at I om fa uger

:20:01
viI vaere den mest friske
deling pa hele akademiet.

:20:05
Jeg overlader yderligere
introduktioner tiI sergenten.

:20:18
I taler kun, narjeg taler tiI jer.
Og lytter tiI hvert eneste ord, jeg siger.

:20:23
For jeg agter at brillere i mit nye job.
:20:27
Og jeg kan kun brillere ved
at fa jer tiI at brillere.

:20:32
I er den lille enhed, jeg viI polere,
tiI jeres resultater er sa brillante,

:20:37
at de blaender alle pa denne paradeplads.
:20:41
- Forstaet?
- Ja, sir.

:20:45
Jeg viI tale med hver enkelt pa
mit kontor efter morgenmaden.

:20:48
Men nu... jeres navne?
:20:51
- Mark Thorn, Sergent.
- Thorn?

:20:54
Din familie har naer
tilknytning tiI stedet her, ikke?

:20:57
- Hvad? Har den ikke?
- Min Far og Bedstefar var kadetter her.


prev.
next.