Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

:49:00
Jeg skal nok huske det.
:49:08
Hvad ville du med Pasarian?
:49:11
Der er noget i vejen med designet af
hans P-94-enheder. Walker er bekymret.

:49:16
Jeg ved, han taler dod og ulykke, men
denne gang er der noget om det han si'r.

:49:19
Lad mig ordne det, Richard.
:49:25
Men denne gang troede Napoleon,
han var uovervindelig,

:49:28
og det var hans store fejltagelse.
:49:31
Da han angreb, trak russerne sig
snedigt tilbage, ind i deres eget land.

:49:35
De lokkede ham, og da han naede
Moskva, la byen i ruiner.

:49:41
Hvem var der, der lo?
:49:44
Det var mig, sir.
:49:46
Dig?
:49:48
Kom her.
:49:52
Med dét stykke papir.
:50:04
Sa vi har en kunstner i klassen.
:50:09
Hvad er der, Thorn? Kederjeg dig?
:50:11
Du ved selvfolgelig alt
om Napoleons kampagner?

:50:15
- Jeg ved lidt om dem, sir.
- Er det rigtigt?

:50:18
- Hvor mange omkom der i Rusland?
- 450.000, sir.

:50:22
Russerne foregav overgivelse
indtiI vinteren kom,

:50:25
og sa begyndte han sin
katastrofale tilbagetraekning.

:50:27
Trods Marskal Neys
heltemodige bagtrops bestraebelser,

:50:30
blev den Store Armé skaret ned
fra 600.000 tiI under 50.000.

:50:35
- Hvornar?
- 1812. Han blev afsat som kejser 1814.

:50:39
- Og sa?
- Efter kortvarig eksiI pa Elba

:50:41
kom han tiI Frankrig og startede
100-dageskrigen og nederlaget ved Waterloo.

:50:46
- Arstal?
- 1815.

:50:48
- Lad os fortsaette med arstal. Dodsaret?
- 1821.

:50:51
- Slaget om Nilen?
- 1789.

:50:53
- Trafalgar?
- 1805.

:50:54
- Tredivearskrigen?
- Start eller slut?

:50:57
- Start.
- 1618.

:50:59
- Den Sorte Dod?
- 1334.


prev.
next.