Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

:52:02
- Du viste deg fram.
- Nei, jeg visste bare alle svarene.

:52:07
Jeg visste bare alt sammen.
:52:09
- Du ma ikke tiltrekke deg oppmerksomhet.
- Nei. Jeg folte bare...

:52:12
Dagen vil komme nar alle vet hvem du er.
Men den dagen er ikke enna.

:52:17
- Hva mener du?
- Dette er ting du ikke forstar.

:52:20
Les din Bibel. I Nye Testamentet
er Johannes' Apenbaring.

:52:24
For deg er det akkurat det -
en apenbaring.

:52:27
For deg. Om deg.
:52:29
Les den. 13. Kapittel.
:52:31
Les. Laer. Forsta.
:52:35
Hva skal jeg forsta?
:52:40
Hvem du er.
:53:49
"Og all jorden undret sig
og fulgte efter dyret."

:53:52
"Og de tilbad dragen,
fordi den hadde gitt dyret makt:

:53:55
...og de tilbad dyret og sa:
'Hvem er lik dyret?"'

:53:59
"Og hvem kan stride mot det?"

prev.
next.