Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

1:26:00
Og han som kommer til meg,
skal jeg ikke kaste ut.

1:26:04
Han som lot Jesus sta opp fra de dode,
skal ogsa gi liv til vare dodelige legemer

1:26:10
av hans and som dveler i oss.
1:26:14
Med visshet om
gjenoppstandelse til evig liv

1:26:18
gjennom var Herre, Jesus Kristus,
1:26:20
gir vi over til Den Allmektige Gud
var bror Mark.

1:26:24
Og herved senker vi ham i bakken.
1:26:28
Av jord er du kommet,
1:26:30
til jord
1:26:32
skal du bli.
1:26:35
La oss be.
1:26:37
Fader var, du som er i himmelen!
La ditt navn holdes hellig...

1:26:42
Hvordan kunne det skje?
Det ville vaert noen tegn.

1:26:46
Du har undersokt
ham et dusin ganger selv.

1:26:48
Jeg har sett det skje for,
er jeg redd.

1:26:51
En helt normal gutt, eller mann,
som virker sunn pa alle mater.

1:26:55
Men ventende i hjernen hans er en
tynn arterievegg. Veggen kollapser...

1:27:00
Og... Og den har vaert der
siden han ble fodt?

1:27:03
Sannsynligvis.
1:27:05
Jeg er lei meg.
Jeg er veldig lei meg.

1:27:37
Jeg vil ikke ga, Ann. Jeg ma.
1:27:40
Hvorfor kan du ikke ringe ham?
Hvorfor ma du dra helt til New York?

1:27:44
Fordi jeg har hort at han har problemer.
1:27:47
- Han trenger meg.
- Jeg trenger deg.

1:27:51
Jeg kommer tilbake sa snart som mulig.

prev.
next.