Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

:03:01
Lièno sam mu dao bodeže.
:03:07
On je u Èikagu, živi sa svojim stricem.
:03:09
Sada ti...moraš uzeti ovo i dati njegovim novim roditeljima.
:03:14
- Pa, šta je to?
- Pismo unutra objašnjava sve.

:03:19
- Karl, ne možeš oèekivati...
- Oni moraju biti upozoreni!

:03:22
Ja sam suviše star. I suviše bolestan.
Ne mogu iæi lièno.

:03:25
I ja sam jedina živa osoba koja zna istinu.
:03:30
Moram da održim reputaciju!
:03:32
Zato moraš biti ti.
Tebe æe slušati.

:03:36
I onda me osuditi. Ne!
:03:38
Vidi, Karl, mi smo stari prijatelji.
Mislim da se razumemo.

:03:42
- Ne možeš oèekivati da poverujem...
- Onda idi do Jigaelovog zida!

:03:46
- Šta, sada?
- Sada!

:03:52

:03:55

:04:18
Evo, Majkle.
:04:20
Karl Bugenhagen...
:04:22
...nadam se da mi ovo garantuje mesto na nebu.

prev.
next.