Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

1:06:03
Ja sam OK!
1:06:05
- Zašto bih morao da ostanem ovde ako sam OK?
- Psst.

1:06:07
- Zašto još testova?
- Ne želim da ostanem ovde.

1:06:10
Mogu li ga dovesti sledeæe nedelje?
1:06:14
Vaša dozvola, Doktore?
1:06:18
- U redu.
- Dobro.

1:06:20
Vi ostali.
Pokupiæemo vas kasnije.

1:06:23
Možda odemo na Lejksajd.
1:06:25
Hm? Misliš da æe ti vazduh pomoæi?
1:06:28
Budi dobar, sada.
1:07:22
Šakal?
1:07:27

1:07:30
Halo, Bene?
1:07:32
Moram odmah da te vidim. Mogu li doæi dole?
1:07:35
Ne, ne. Imam nešto ovde što ne razumem.

prev.
next.