Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

1:09:49
Ahhh!
1:10:12
Oh, moj Bože! Užasno je.
1:10:14
Baš smo prièali sa njim juèe,
kada je hteo da uradi neke testove Dejmijenu.

1:10:18
Kakve testove?
1:10:20
Nisam siguran. Mislim da ne zna.
1:10:25
- Gde su momci?
- Još uvek spavaju.

1:10:30
Dejmijen nije bio zasegnut gasom.
1:10:33
Oh...Možemo biti zahvalni zbog toga.
1:10:35
Zašto drugi momci nisu klao Dejmijen?
1:10:38
Ne shvatam.
1:10:40
Šta je doktor rekao?
1:10:42
Testovi tkiva koje je izvršio...pokazuju da
Dejmijen ima drugaèiju strukturu æelija.

1:10:47
Drugaèiju? To je apsurdno!
1:10:50
Ne i Dr-u Kejnu.
1:10:52
- Bio je prilièno zabrinut zbog toga.
- Pa, šta to znaèi?

1:10:58
Ne znam.

prev.
next.