Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

1:22:22
Znam da si tu.
1:22:46
Zašto bežiš od mene, Mark?
1:22:48
Znam ko si ti.
1:22:50
- Znaš?
- Dr Voren zna.

1:22:53
- Èuo sam ga kad je prièao sa tatom.
- Pa, šta je rekao?

1:22:57
Rekao je da...ðavo može da stvori svoju sliku na zemlji.
1:23:01
Ðavo?
1:23:03
Šta je još rekao?
1:23:09
Reci, Mark.
1:23:13
- Rekao je da si ti zver!
- Hajde! O èemu govoriš?

1:23:16
Tvoj otac je pokušao da te ubije!
1:23:19
Kažu da je bio lud,
ali je to bilo zato što je znao!

1:23:24
Volim te, Mark. Ti si mi kao brat!
1:23:26
- Ne! Ne!
- Ti si moj brat.

1:23:31
- Više mi znaèiš...
- Zver nema brata! Ne zovi me tako!

1:23:35
- Slušaj me, Mark...
- Priznaj! Ubio si svoju majku!

1:23:39
Ne! Ona nije moja majka.
Ja sam usvojen.

1:23:42
Šakal! Tebe je rodio šakal!
1:23:46
Da.
1:23:48
Roðen po slici najveæe moæi na svetu.
1:23:51
Oèajnog.
1:23:53
Oèajnog jer mu je velièina oduzeta i bio je prognan!
1:23:57
Ali se uzdigao, Mark. U meni!

prev.
next.