Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

1:24:03
Doði samnom, Mark.
1:24:07
Mogu te povesti sa sobom.
1:24:10
Ne.
1:24:13
Nemoj da te molim, Mark.
1:24:16
Ne, Dejmijene.
1:24:22
Mark?
1:24:25
Pogledaj me, Mark.
1:24:33
Pitaæu te još jednom.
1:24:37
Molim te poði samnom.
1:24:46

1:24:52

1:25:14

1:25:24
Mark...
1:25:29
Oh, Mark...
1:25:34
- Šta se desilo?
- Ne znam!

1:25:36
Prièali smo...i-i on je pao.
1:25:40

1:25:43
- Pao je.
- Vrati se u kuæu.

1:25:45
Nisam ništa uradio!
1:25:47
Samo je pao. Nisam ništa uradio!
1:25:51

1:25:56
Sve što mi je otac dao doæi æe k meni.

prev.
next.