Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

1:27:00
I...bila je tamo otkako se rodio?
1:27:03
Skoro sigurno.
1:27:05
Žao mi je. Veoma mi je žao.
1:27:37
Ne želim da idem, An. Ali moram.
1:27:41
Zar mu ne možeš telefonirati?
Zašto moraš èak u Nju Jork?

1:27:44
Jer sam èuo da je u nevolji.
1:27:47
- Vidi, potreban sam mu!
- I meni.

1:27:51
Vratiæu se što pre.
1:28:06

1:28:51
- Veleèasni Veston?
- Da. Mogu li vam pomoæi?

1:28:54
- Ja sam Rièard Torn.
- Oh, gdine Torn. Jako mi je drago da ste došli.

1:28:57
- Poðite ovuda, molim.
- Želim da vam se zahvalim što ste me pozvali.


prev.
next.