Damien: Omen II
prev.
play.
mark.
next.

1:29:01
Možete li mi reæi šta nije u redu s njim?
1:29:03
Odbija da govori samnom.
1:29:05
Jedino što mogu da vam kažem je da je totalno užasnut.
1:29:10
- Ko je?
- Gdin Torn je ovde.

1:29:13

1:29:17
- Rièarde?
- Ja sam, Èarlse.

1:29:19
Došao sam što sam pre mogao...
1:29:25
- Video sam zid. Istina je!
- Slušaj...

1:29:28
Zver je sa nama. Video sam zid!
Izludeo je Džoan, Bugenhagena...

1:29:32
- Gde je?
- Video sam Dejmijenovo lice!

1:29:35
Gde je?!
1:30:35
Doðite.

prev.
next.