Damien: Omen II
föregående.
visa.
bokmärken.
nästa.

:49:00
Jag ska komma ihag det.
:49:08
Varför ville du tala med Pasarian?
:49:11
Det är nat fel pa hans P-84-enhet.
Walker är orolig.

:49:16
Han tjatar alltid om säkerhet.
Men den här gangen har han rätt.

:49:19
Jag tar hand om det.
:49:25
Nu trodde Napoleon han var oövervinnlig.
:49:25
Nu trodde Napoleon han var oövervinnlig.
:49:28
Da begar han sitt stora misstag.
:49:31
När han attackerade
retirerade ryssarna skickligt.

:49:35
Han lockades till Ryssland.
Men Moskva lag i ruiner.

:49:41
Vem skrattade?
:49:44
Jag, sir.
:49:46
Du?
:49:48
Kom hit.
:49:52
Ta med dig papperet.
:50:04
Sa vi har en konstnär i klassen.
:50:09
Vad är det för fel? Trakarjag ut dig?
:50:11
Du vet väl förstas allt om Napoleons fälttag?
:50:15
- Lite grann, sir.
- Verkligen?

:50:18
- Hur manga män förlorade han i Ryssland?
- 450 000, sir.

:50:22
Ryssarna planerade
kapitulation till vintern.

:50:25
Da inledde han sin ödesdigra reträtt.
:50:27
Trots Marskalk Neys heroiska reträttstrid
:50:30
minskades Stora armén fran
600 000 till färre än 50 000.

:50:35
- Ar?
- 1812. Han avsattes som kejsare 1814.

:50:39
- Och sen?
- Efter en kort exil pa Elba

:50:41
inledde han hundradagarskriget i
Frankrike tills han besegrades vid Waterloo.

:50:46
- Ar?
- 1815.

:50:48
- Vi haller oss till artal. Kejsarens död?
- 1821.

:50:51
- Slaget vid Nilen?
- 1789.

:50:53
- Trafalgar?
- 1805.

:50:54
- Trettioariga kriget?
- Start eller slut?

:50:57
- Start.
- 1618.

:50:59
- Svarta döden?
- 1334.


föregående.
nästa.