Damien: Omen II
föregående.
visa.
bokmärken.
nästa.

1:26:00
Och den som kommer till
mig skall jag inte visa bort.

1:26:04
Han som uppväckte Jesus fran de döda
gör ocksa era dödliga kroppar levande

1:26:10
genom att hans ande bor i er.
1:26:14
I säker förhoppning om
uppstandelse till evigt liv

1:26:18
genom var Herre, Jesus Kristus,
1:26:20
anbefaller vi var broder
Mark till den Allsmäktige.

1:26:24
Och vi överlämnar honom till jorden.
1:26:28
Av jord är du kommen,
1:26:30
och jord skall du
1:26:32
ater varda.
1:26:35
Lat oss be.
1:26:37
Kära Gud, var Herre, Jesus Kristus,
som är uppstandelsen och livet...

1:26:42
Hur kan det komma sig, doktorn?
Det borde funnits nagra tecken.

1:26:46
Du har undersökt honom flera ganger.
1:26:48
Jag är ledsen, men jag har sett det förr.
1:26:51
En helt vanlig pojke, en man.
Till synes frisk pa alla sätt.

1:26:55
Men i hans hjärna finns en tunn
pulsadervägg. Väggen kollapsar...

1:27:00
Och... den fanns där när han föddes?
1:27:03
Högst sannolikt.
1:27:05
Jag är hemskt ledsen.
1:27:37
Jag vill inte aka, Ann. Men jag maste.
1:27:40
Kan du inte ringa honom?
Varför maste du aka till New York?

1:27:44
Han är i knipa.
1:27:47
- Han behöver mig.
- Jag behöver dig.

1:27:51
Jag kommer tillbaka sa fortjag kan.

föregående.
nästa.